S_120_90_img-0774

Guidad tur i bikupan

Från maj månad har du möjlighet att besöka Bi-Drottnignens honung och lära dig hur en bikupa är uppbyggd och se hur ett bisamhälle fungerar i verkligheten. Du får veta hur bina arbetar och hur ett år inom biodlingsbranchen kan se ut. Detta är en trevlig chans att lära sig mer om honung, biodling och binas betydelse för naturen. Det kan bli ett spännande äventyr för såväl barn som vuxna. Arrangemanget måste förbokas och pågår under ca 2 timmar hos Bi-Drottningens Honung i verkliga livet med levande bin! Grupper om minst 5 personer och maximalt ca 10 personer är att föredra. Välkomna!