S_120_80_dsc-0924

Pollineringsuppdrag

Är du lantbrukare eller frukt/bärodlare i trakten och har behov av pollinatörer kan bina utföra detta viktiga arbete. I vissa gröder är tillskott av honungsbin som ytterligare pollinatörer ett måste utöver de tyvärr allt färre vilda bina och andra insekter. Forskning visar att binas pollinering bidrar till bl.a. högre oljehalt på raps, bättre frösättning hos klöver, jämnare mognad och utveckling av frukt och bär samt även till en allmänt ökad skörd. Skillnaden mellan humlor och bin är exempelvis att bina tidigt på säsongen är många fler än humlorna. Bina är blomtrogna och mycket flitiga. Bin är dock något mindre flygbenägna vid dåligt väder till skillnad från humlor och humlor har dessutom en längre tunga vilket krävs vid vissa grödor för att få ut maximal pollinering. Men eftersom bin är många fler och mer effektiva i sitt arbete överväger fördelarna med bin som pollinatörer.

Vid behov av bisamhällen för pollinering kontakta oss för en lösning och för prisuppgift.